En viktig del av MORGANs verksamhet består i att ta fram regler för branschen

Idag finns två regeldokument:

Code of Conduct – A2P-Messaging anger de affärsetiska normer som alla medlemmar i MORGAN följer

Code of Conduct – Carrier Billing styr hur mobila innehållstjänster får säljas.

 

För att underlätta efterlevnaden av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) har MORGAN för sina medlemmar tagit fram en mall för personuppgiftsbiträdesavtal och mall för register över behandlingar.

CODE OF CONDUCT – A2P-Messaging

Icon
CODE OF CONDUCT – A2P-Messaging

Dessa regler gäller för alla företag som träffar avtal med svenska teleoperatörer om distribution av A2P-Messaging (Bulk-SMS). Denna version av Reglerna gäller från och med den 1 september 2020


Icon
CODE OF CONDUCT – A2P-Messaging (eng)

These rules apply to all companies that enter into agreements with Swedish telecommunication operators for the distribution of A2P Messaging (Bulk SMS). This version of the Rules applies from 1 September 2020

 

CODE OF CONDUCT – Carrier Billing

Icon
Code of Conduct – Carrier Billing

Dessa regler gäller när köp sker genom att beställare använder SMS, MMS eller webbtjänster som beställningskanal och debitering sker på mobiltelefonräkningen, inklusive kontantkort samt för positionsbaserade tjänster. Denna version av Reglerna gäller från och med den 1 november 2019.


Icon
Code of Conduct – Carrier Billing (eng)

These rules apply when purchases are made by a user using SMS, MMS, web-services as an order method and payment is carried out via the mobile phone invoice, including pre-paid accounts and for location based services. This version of the rules is applicable as of 1 November 2019.

 

GDPR – Avtal för Personuppgiftsbiträde

Enligt allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 28.3 skall ett personuppgiftbiträdesavtal upprättas mellan den som är personuppgiftsansvarig och dess biträde. MORGAN har tillsammans med TechLaw tagit fram en mall för ett sådant avtal.

Icon
Avtal Personuppgiftsbiträde – Mall

Mall för personuppgiftbiträdesavtal.

Enter Correct Password to Download

Icon
Avtal Personuppgiftsbiträde – Bilaga 1 – Instruktioner

I bilagan ger personuppgiftsansvarig instruktioner till biträdet hur personuppgifterna får behandlas.

Enter Correct Password to Download

Icon
Avtal Personuppgiftsbiträde – Bilaga 2 – Säkerhetsåtgärder

I bilagan avtalas vilka säkerhetsåtgärder som personuppgiftsbiträdet är skyldigt att implementera för att skydda personuppgifter som behandlas åt personuppgiftsansvarig. Se det som en bruttolista och ta endast med de krav som är relevanta för aktuell tjänst.

Enter Correct Password to Download

Icon
Register över behandlingar - Personuppgiftsbiträde Ansvarig

Excel-mall som underlättar att upprätta personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde: Ansvarig

Enter Correct Password to Download

Icon
Register över behandlingar - Personuppgiftsbiträde Biträde

Excel-mall som underlättar att upprätta personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde: Biträde

Enter Correct Password to Download